Strona główna Badania naukowe


Badania naukowe

 

Z Instytutem Filozofii związane są dwa czasopisma naukowe: anglojęzyczne "Forum Philosophicum" oraz polskojęzyczne "Rocznik Filozoficzny Ignatianum" (obecnie zawieszone).

        

Każdego roku publikujemy kilka książek naukowych, zobacz: Monografie

Realizujemy kilka projektów grantowych: Projekty

Organizujemy co roku kilka Konferencji, a od paru lat staramy się systematycznie organizować debaty filozoficzne wokół książek.

 

Tematyka projektów i prac badawczych pracowników Instytutu Filozofii w roku 2020

(indywidualne i zespołowe)

Wybrane historyczne i filozoficzne zagadnienia z zakresu relacji nauki i religii

Ludwig Wittgenstein a Psychologia (Psychiatria)

Teoria pytań i odpowiedzi

Filozofia procesu Alfreda Northa Whiteheada i fizyka współczesna

Jednostkowa i społeczna podatność na zranienie: wyzwania antropologiczne

(Nie) aktualność fenomenologii? Czy fenomenologia ma dziś rację bytu?

Tischner współcześnie

Afektywność pomiędzy immanencją a transcendencją

Analiza osoby ludzkiej w ujęciu E. Stein

Rozumność religii apofatycznej

Ulepszanie poznawcze. Aktualny stan debaty w ramach transhumanizmu. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Metodologiczne aspekty poznania filozoficznego

Współczesna etyka lidera

Egzystencjalny i wspólnotowy aspekt ludzkiego istnienia

Problemy relacji między istotą i istnieniem w Medioplatonizmie, Neoplatonizmie i Średniowiecznej scholastyce. Analizy terminologiczne i ontologiczne

Filozoficzne podstawy ruchu syjonistycznego

Współczesna Etyka chrześcijańska: krytyczne reinterpretacje

Filozoficzna problematyka dialogu nauki i teologii. Zagadnienie standardów naukowych teologii