Strona główna Centrum Obsługi Studenta


Centrum Obsługi Studenta

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA (w skrócie COS) SKŁADA SIE Z TRZECH ODRĘBNYCH SEKCJI:

  • Sekcja obsługi studentów (poza sprawami rekrutacji kandydatów i stypendiami) pokój 001 / 002
  • Sekcja rekrutacji i stypendiów pokój 302
  • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami pokój 202

W jakich sprawach można skontaktować się z COS?

W COS będziesz mógł:
  • złożyć wniosek o przyznanie stypendium (więcej informacji na stronie);
  • złożyć podanie, które nie jest dostępne w systemie USOSweb, więcej informacji TUTAJ;
  • odebrać zaświadczenie (np. o posiadaniu statusu studenta/absolwenta, odbytym lektoracie z j. obcego);
  • otrzymać legitymację oraz przedłużyć jej ważności;
  • uzyskać pomoc dla osób niepełnosprawnych;
  • złożyć dokumenty na studia (kandydaci);
  • odebrać dyplom i suplement do dyplomu (absolwenci AIK).
WAŻNE INFORMACJE
Przed wizytą w Centrum Obsługi Studenta koniecznie zarezerwuj termin przyjścia. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem portalu >>>Booksy<<<. Osoby, które nie dokonają rezerwacji nie zostaną przyjęte.