Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE W BIURZE KARIER UIK 

Spotkania z doradcą zawodowym są organizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

CZERWIEC 2024

Spotkania indywidualne

WTOREK

04.06.2024 godz.: 9.45, 10.45, 11.45, 

11.06.2024 godz.: 9.45, 10.45, 11.45,

18.06.2024 godz.: 9.45, 10.45, 11.45,

25.06.2024 godz.: 9.45, 10.45, 11.45,

Spotkania grupowe

ŚRODA

19.06.2024 godz.: 8.00 - 9.30 - Jednoosobowa działalność gospodarcza - najważniejsze kroki

 

Oferta spotkań skierowana jest do WSZYSTKICH studentów.

 

Doradztwo zawodowe w poradni psychologicznej

Szanowni Studenci,

proponujemy również doradztwo w zakresie identyfikowania, autooceny, wyznaczania kierunków pracy w obszarach umiejętności psychospołecznych przydatnych w sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Możemy wspólnie podjąć próbę uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tą sferą Twojego funkcjonowania np.:

 • Czy posiadam lub próbuję budować wizję swojej pracy zawodowej?
 • Czy potrafię identyfikować obszary swoich kompetencji społecznych?
 • Czy znam swoje mocne i słabe strony?
 • Jak postrzegam siebie,  a w jaki sposób jestem postrzegany przez innych?
 • Jak postrzegam i rozumiem innych?
 • Czy znam wagę pierwszego wrażenia i wiem jaki wpływ wywieram na innych?
 • Czy wiem co buduje zaufanie i co może mi pomóc w relacjach z innymi ludźmi?
 • Czy moja „osobista marka” jest odzwierciedleniem moich wartości, standardów wobec przyjaciół, znajomych i kolegów z pracy?
 • Jak promować swoje mocne strony i umiejętności w sposób, który pomoże dalszej nauce i karierze zawodowej?
 • Czy potrafię określić swoje konkretne cele w zakresie kształcenia, kariery zawodowej, życia?
 • Czy wiem jak rozpoznać źródła i objawy stresu,  utrudniające mi realizację celów zawodowych i życiowych?
 • Jak reaguję na zmiany w moim życiu?
 • Czy potrafię realizować nowe, innowacyjne pomysły np. w pracy zespołowej?

Zapraszamy na spotkanie, rozmowę, doradztwo, które być może stanie się inspiracją i drogą do dalszego osobistego rozwoju.

Spotkania prowadzone są w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się droga mailową: ewa_dziewonska@wp.pl

 Informacja o prowadzącej spotkania: 

Dr Ewa Dziewońska, nauczyciel akademicki – adiunkt w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.
Psychoterapeuta i terapeuta rodzinny, certyfikowany trener kompetencji psychospołecznych.
Członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.