Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE W AKADEMICKIM BIURZE KARIER AIK 

Spotkania z doradcą zawodowym są organizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Spotkania indywidualne oraz warsztaty grupowe realizowane on line przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Wrzesień 2021

Spotkania indywidualne

7.09.2021 godz.: 9.45, 10.45, 11.45

14.09.2021 godz.: 9.45, 10.45, 11.45

21.09.2021 godz.: 9.45, 10.45, 11.45

28.09.2021 godz.: 9.45, 10.45, 11.45

 

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym należy:

 - spotkanie indywidualne: wysłać email na adres kamila.golab@ignatianum.edu.pl podając w tytule: spotkanie z doradcą zawodowym, a w treści: imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów, telefon kontaktowy oraz preferowaną godzinę spotkania.

warsztat grupowy: wysłać email na adres kamila.golab@ignatianum.edu.pl podając w tytule: temat warsztatu, a w treści: imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów, telefon kontaktowy oraz temat szkolenia

Potwierdzenie zgłoszenia na spotkanie z doradcą zawodowym zostanie wysłane drogą elektroniczną. O zapisaniu na rozmowę decyduje kolejność zgłoszeń.

Oferta jest skierowana do studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich II stopnia oraz 4 i 5 roku studiów magisterskich pięcioletnich.

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie kandydata,
 • Umowa.

Dokumenty (Formularz, Oświadczenie i Umowa) muszą być uzupełnione czytelnie i podpisane.

Dokumenty proszę przesłać pocztą na adres Uczelni: ul. Kopernika 26, Zofijówka, 31-501 Kraków z dopiskiem ABK  lub dostarczyć osobiście pok.11 w Zofijówce.

 

Doradztwo zawodowe w poradni psychologicznej

Proponujemy doradztwo w zakresie identyfikowania, autooceny, wyznaczania kierunków pracy w obszarach umiejętności psychospołecznych przydatnych w sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Możemy wspólnie podjąć próbę uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tą sferą Twojego funkcjonowania np.:

 • Czy posiadam lub próbuję budować wizję swojej pracy zawodowej?
 • Czy potrafię identyfikować obszary swoich kompetencji społecznych?
 • Czy znam swoje mocne i słabe strony?
 • Jak postrzegam siebie,  a w jaki sposób jestem postrzegany przez innych?
 • Jak postrzegam i rozumiem innych?
 • Czy znam wagę pierwszego wrażenia i wiem jaki wpływ wywieram na innych?
 • Czy wiem co buduje zaufanie i co może mi pomóc w relacjach z innymi ludźmi?
 • Czy moja „osobista marka” jest odzwierciedleniem moich wartości, standardów wobec przyjaciół, znajomych i kolegów z pracy?
 • Jak promować swoje mocne strony i umiejętności w sposób, który pomoże dalszej nauce i karierze zawodowej?
 • Czy potrafię określić swoje konkretne cele w zakresie kształcenia, kariery zawodowej, życia?
 • Czy wiem jak rozpoznać źródła i objawy stresu,  utrudniające mi realizację celów zawodowych i życiowych?
 • Jak reaguję na zmiany w moim życiu?
 • Czy potrafię realizować nowe, innowacyjne pomysły np. w pracy zespołowej?

Zapraszamy na spotkanie, rozmowę, doradztwo, które być może stanie się inspiracją i drogą do dalszego osobistego rozwoju.

Terminy dyżurów w semestrze zimowym 2019/2020 w piątki w godz. 14:00-15:00, pok. 302 A

Spotkania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, nr: 506 514 808

 Informacja o prowadzącej spotkania: 

Dr Ewa Dziewońska, nauczyciel akademicki – adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Psychoterapeuta i terapeuta rodzinny, członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikowany trener kompetencji psychospołecznych.

Doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy

Na spotkanie z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszamy studentów 1 roku studiów I stopnia oraz 1,2,3 roku studiów jednolitych magisterskich.

Spotkania będa prowadzone przy użyciu Skypa.

Najnowszy termin spotkań: już wkrótce na naszej stronie

Korzystając z bezpłatnej pomocy doradców zawodowych:

 • będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu);
 • będziesz mógł rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów;
 • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać szukając pracy;
 • przygotujesz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny; 
 • poznasz metody poszukiwania pracy;
 • nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
 • zdobędziesz wiedzę przydatną do założenia firmy;
 • rozwiniesz umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy.

ZAPISY:

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym należy:

 - wysłać email na abk@ignatianum.edu.pl podając w tytule: spotkanie z doradcą zawodowym, a w treści: imię i nazwisko, kierunek, rok i stopień studiów, telefon kontaktowy oraz preferowaną godzinę spotkania.

Potwierdzenie rejestracji na spotkanie z doradcą zawodowym zostanie wysłane drogą elektroniczną.

O zapisaniu na rozmowę decyduje kolejność zgłoszeń.