Egzamin końcowy

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego na studiach podyplomowych w Wydziale Pedagogicznym:

  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych;
  • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów;
  • uregulowanie należnych kwot związanych z opłatami semestralnymi studiów podyplomowych oraz opłatą za wydanie świadectwa.