Ewaluacja

Ewaluacja Jednostek Naukowych

Od dnia 1 lutego 2019 r. rejestracja dorobku naukowego będzie prowadzona w Dziale Nauczania (Zofijówka, pokój nr 15).
Publikacje można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.

 

Przydatne informacje: