Faculty of Education

The Institute of Educational Sciences

The Institute of Political and Administrative Sciences

 

Address:

Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Phone number: +48 123 999 530

dziekanatwp@ignatianum.edu.pl