Strona główna Uczelnia Jednostki Międzywydziałowe Fundacja św. Ignacego Loyoli


Fundacja św. Ignacego Loyoli

INICJATYWY ZWIĄZANE Z ROKIEM IGNACJAŃSKIM (MAJ 2021 – LIPIEC 2022) 

 

  • Konkurs na Książkę Roku Ignacjańskiego 

W związku ze zbliżającym się Rokiem Ignacjańskim (maj 2021 – lipiec 2022) Fundacja im. św. Ignacego Loyoli ogłasza konkurs na publikację książkową poświęconą duchowości bądź pedagogice ignacjańskiej. Wyróżnione dzieło zostanie nagrodzone poprzez:

- Nagrodę Roku Ignacjańskiego, w której ufundowaniu partycypują obie polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego,

- pokrycie kosztów publikacji (w wydawnictwie uzgodnionym z Fundacją).

Propozycje prosimy nadsyłać na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Propozycja powinna zawierać: streszczenie książki (1-2 stron) oraz co najmniej 20 stron tekstu przygotowywanej bądź już gotowej książki (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami). Zakończenie konkursu (termin ostatecznego nadesłania gotowych prac) nastąpi w dniu 1 lutego 2022 roku.

 

Regulamin Konkursu na Książkę Roku Ignacjańskiego

 

  • W dniach 7-9 września 2021r. organizujemy sesję warsztatowo-konferencyjną dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Collegium Bobolanum – Akademii Katolickiej w Warszawie. Sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską, w metodę medytacji ignacjańskiej, ćwiczenia praktyczne jak odkryć obecność Boga w swoim życiu: w historii swojego życia, w teraźniejszości (w znakach czasu) oraz w przyszłości (dokonywanie wyboru). Będzie się odbywać w Częstochowie, w Centrum Duchowości p. w. św. Ignacego Loyoli (ul. Św. Kingi 74/84, 42-226 Częstochowa). Zainteresowanych studentów prosimy o wypełnienie zgłoszenia „Załącznik dla studentów” i odesłanie na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl 
  • W dniach 17-19 września 2021r. organizujemy sesję warsztatowo-konferencyjną dla pracowników akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Collegium Bobolanum – Akademii Katolickiej w Warszawie. Sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską oraz warsztaty poświęcone rozwiązywaniu praktycznych problemów w świetle pedagogiki ignacjańskiej. Będzie się odbywać w Gliwicach w Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos (ul. Kopernika 63a; 44-117 Gliwice). Zainteresowanych pracowników prosimy o wypełnienie zgłoszenia „Załącznik dla pracowników” i odesłanie na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl 

 

Dziedzictwo św. Ignacego Loyoli

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie została założona przez członków zakonu jezuitów (Towarzystwa Jezusowego) w roku 1990 w celu wspierania działalności statutowej ówczesnego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz promowania jezuickich ideałów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Statutowe cele Fundacji obejmują m.in. wspieranie zadań intelektualnych, niezbędnych w procesie demokratyzacji państwa i wywołanych tym zmian kulturowych oraz moralności społeczeństwa (Statut, §5).

 

Więcej informacji na temat ideałów jezuickich (opartych na duchowości św. Ignacego Loyoli) zawarta jest w następujących materiałach audiowizualnych:

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli

Wiara i sprawiedliwość

Szkoły jezuickie

Dlaczego duchowość ignacjańska

 

Jako Fundacja im. św. Ignacego Loyoli wspieramy: 

  • Wolontariat 
  • Duchowość ignacjańską 
  • Pedagogikę ignacjańską
  • Programy integrujące wiarę i rozum 

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie 

E-mail: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl 

KRS: 0000052281 

Zapraszamy do wsparcia: 

ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0090 3019 3578 

 

Nasze inicjatywy możesz wesprzeć na: https://patronite.pl/fundacja-loyola