Strona główna Uczelnia Jednostki Międzywydziałowe Ignacjańskie Centrum Wolontariatu


Ignacjańskie Centrum Wolontariatu

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Centrum gromadzi wolontariuszy z Akademii Ignatianum w Krakowie, którzy są chętni aby pomagać potrzebującym! Naszym zadaniem jest inicjowanie i organizowanie działań wolontaryjnych oraz ich promowanie. Integrujemy wszystkich zaangażowanych w pomoc wolontaryjną i dzielimy się doświadczeniem zdobytym na polu wolontaryjnym. Upowszechniamy w społeczności akademickiej i poza nią ideę pracy wolontaryjnej w duchu ignacjańskiego MAGIS. Podejmujemy również współpracę z organizacjami i instytucjami spoza Akademii Ignatianum w Krakowie jak i również działania zlecane przez Rektora lub Senat Akademii.

Jesteś kreatywny, pomocny i otwarty na nowe doświadczenia?

Lubisz pomagać ? Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie!