Instytut Psychologii

18.06.2016

dr Beata Winnicka otrzymała Nagrodę im. Stefana Szumana przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka za  rozprawę  doktorską  w  dziedzinie  nauk  humanistycznych  w  zakresie  psychologii za rok 2015: "Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci" (promotor prof. dr hab. Maria Kielar - Turska).

16 - 18. 06. 2016

Studenci psychologii Akademii Ignatianum: Anita Duplag, Anna Chałupczak, Ewelina Dziechciowska, Maciej Grątkowski, Justyna Krawiec zostali wyróżnieni w Konkursie na Najlepszy Plakat zaprezentowany na XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary dalej nierozpoznane. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii UJ oraz Instytut Psychologii Stosowanej UJ.

Plakat został przygotowany przez studentów pod opieką naukową prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej w ramach proseminarium