Kadra

♦   prof. dr hab. Bogdan Szlachta 

♦   prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

♦   prof. dr hab. Ryszard Terlecki

♦   dr hab. Krzysztof Łabędź prof. nadzw.

♦   dr hab. Zdzisław Krasnodębski prof. nadzw.

♦   dr hab. Mateusz Nieć prof. nadzw.      

♦   dr hab. Piotr Świercz prof. nadzw.

♦   dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK

♦   dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK

♦   dr hab. Witold Mazurek, prof. AIK

♦   dr hab. Filip Musiał, prof. AIK

♦   dr hab. Michał Wawrzonek, prof. AIK

♦   dr hab. Artur Wołek, prof. AIK

♦   dr hab. Artur Kożuch

♦   dr hab. Rafał Lis, prof. AIK

♦   dr hab. Bartłomiej Marona

♦   dr hab. Krzysztof Matuszek, prof. AIK

♦   dr Wojciech Arndt

♦   dr Adam Danek

♦   dr Mateusz Filary-Szczepanik

♦   dr Tomasz Grabowski

♦  dr Agnieszka Grzechynka

♦   dr Agnieszka Klucznik-Toro

♦   dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

♦   dr Maciej Korkuć

♦   dr Anna Krzynówek-Arndt

♦   dr Wojciech Krzysztonek

♦   dr Antoni Kura

♦   dr Renata Kurpiewska-Korbut

♦   dr Marek Lasota

♦   dr Tomasz Litwin

♦   dr Joanna Lubecka                                                                                

♦   dr Alicija Malevska

♦   dr Iwona Mika

♦   dr Piotr Musiewicz

♦   dr Agata Nijander-Dudzińska

♦   dr Beata Nuzzo

♦   dr Konrad Oświecimski

♦   dr Wit Pasierbek SJ

♦   dr Mateusz Pękala

♦   dr Kinga Piwowarska

♦   dr Agnieszka Puszkow-Bańka

♦   dr John Christopher Reeves

♦   dr Janusz Sasak                                                                                                                                                                       

♦   dr Katarzyna Szmyd

 

♦   dr Paula Szydłowska

♦   dr Michał Wenklar

♦   dr Łukasz Zaborowski

♦   dr Radosław Zyzik

♦   mgr Rafał Bartyzel

♦   mgr Grzegorz Burzyński

♦   mgr Monika Grodecka

♦   mgr mgr Paulina Heizer

♦   mgr Katarzyna Kłosowicz-Toborek

♦   mgr Ewa Kopeć

♦   mgr Marcin Lipa

♦   mgr Piotr Liszka

♦   mgr Jan Rokita

♦   mgr Paweł Tarnawski

♦         Wojciech Urban