Katedry

  • Katedra Arteterapii

Kierownik: dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK

  • Katedra Badań nad Dzieckiem

Kierownik: dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

  • Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej

Kierownik: dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK 

  • Katedra Filozofii Wychowania

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

  • Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej

Kierownik: dr hab. Ewa Kucharska, prof. AIK

  • Katedra Historii Oświaty i Wychowania

Kierownik: dr hab. Andrzej Paweł Bieś, prof. AIK

  • Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

Kierownik: dr hab. Anna Walulik, prof. AIK

  • Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski

  • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Kierownik: dr Krzysztof Biel SJ

  • Katedra Pedagogiki Społecznej

Kierownik: dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. AIK