Strona główna Uczelnia Projekty Erasmus PLUS. Akcja 2 Edukacja szkolna: Kitchen Lab 4 Kids


Edukacja szkolna: Kitchen Lab 4 Kids

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

 

Program Erasmus Plus 

Akcja 2. Edukcja Szkolna. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Kitchen Lab for Kids

Nr grantu: 2018-1-PL01-KA201-050857

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08/2021

Kwota dofinansowania: 223 634 EUR

W projekcie biorą udział:

Akademia Ignatianum w Krakowie - koordynator projektu - Polska

Dublin City University - Irlandia

Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma - LUMSA - Italia

Fondazione Politecnico di Milano - Italia

Universitat International de Catalunya - Hiszpania

 

 

Główny cel projektu

Celem działań jest międzynarodowa współprca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Zapraszamy na stronę projektu: http://kitchenlab4kids.eu/

Harmonogram wsparcia
Media społecznościowe