Strona główna Uczelnia Projekty Naukowe Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej


Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej

Rodzaj projektu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

Tytuł Projektu: Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku

Okres realizacji: 60 m

Kwota wnioskowana: 1 563 274,00 zł

Jednostka organizacyjna:  Akademia Ignatianum w Krakowie

We współpracy z: badaczami filozofii polskiej z różnych ośrodków naukowych w Polsce 

Zasięg projektu: międzynarodowy

Adres strony: https://pchph.ignatianum.edu.pl/

Opis projektu

Celem projektu jest prezentacja i międzynarodowa popularyzacja dorobku intelektualnego wybitnych przedstawicieli filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku: Michała Hellera, Konstantego Michalskiego, Józefa Pastuszki, Jerzego Perzanowskiego, Andrzeja Półtawskiego, Antoniego Siemianowskiego, Antoniego Stępnia, Władysława Stróżewskiego, Szczepana Ślagi, Józefa Życińskiego. Dorobek tych myślicieli jest istotną częścią Polskiego Dziedzictwa Narodowego. Myśliciele ci nie działali w intelektualnej izolacji, biorąc udział w toczącym się w ich czasach dyskursie kulturowym. Dzięki prezentacji ich myśli możliwe będzie pełniejsze zrozumienie zjawisk i tendencji zachodzących w kulturze i życiu społecznym. 

Projekt odsłania ważny fragment dziejów kultury humanistycznej i jej interakcje z religią chrześcijańską oraz otoczeniem społecznym i cywilizacyjnym. Dlatego będzie użyteczny także dla rozwoju badań w innych dyscyplinach humanistycznych, takich jak: nauki o kulturze i religii czy historia. Dostarczy zarówno materiałów do dalszych badań nad filozofią i kulturą polską (teksty i ich opracowanie), jak też przygotuje do ich kontynuowania młodych badaczy. 

Krytyczna edycja tekstów, opublikowanych także w języku angielskim, włączy ten fragment polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego. Wybór źródeł zawierał będzie teksty najbardziej reprezentatywne dla danego autora, (publikowane i niepublikowane) znaczące dla kultury humanistycznej oraz wnoszące wkład we współczesny dyskurs filozoficzny. Monograficzne wstępy dostarczą klucza interpretacyjnego do myśli poszczególnych autorów, pozwalając na ujęcie ich myśli w szerszym kontekście. W ten sposób umożliwi się prowadzenie badań na temat rozwoju polskiej kultury humanistycznej także przez badaczy zza granicy. 

Każdemu autorowi zostanie poświęcony jeden tom opublikowany w dwóch osobnych wersjach językowych – polskiej i angielskiej (w sumie 20 tomów). Każdy tom zawierał będzie wypisy z dzieł wybranych autorów oraz monograficzny wstęp zawierający m.in.: ogólną prezentację myśli danego autora, analizę prowadzonych przez niego dyskusji i polemik, a także jego oddziaływania na środowisko krajowe i zagraniczne. Wszystkie tomy dostępne będą on-line na stronie internetowej poświęconej polskiej filozofii chrześcijańskiej: https://pchph.ignatianum.edu.pl/.  

Okres realizacji projektu: 2023-2028 

Skład komitetu organizacyjnego

Prof. dr hab. Piotr Mazur - Akademia Ignatianum w Krakowie (Kierownik Projektu)

Dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - Akademia Ignatianum w Krakowie (Koordynator Merytoryczny)