Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 12 39 99 520

e-mail: dziekanwf@ignatianum.edu.pl

Kierownik Dziekanatu Wydziału Filozoficznego:

mgr Anna Zwiercan-Witkowska

tel. 12 39 99 510

e-mail: anna.zwiercan-witkowska@ignatianum.edu.pl 

 

Sekretariat Wydziału Filozoficznego

Instytut Dziennikarstwa 

tel. 12 39 99 513

e-mail: dziennikarstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 010 

Referent administracyjny ds. obsługi studentów

mgr Weronika Siwek

tel. 12 39 99 513

e-mail: weronika.siwek@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Filozofii

tel. 123 999 520; 123 999 523

e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl

pokój 009

 

Instytut Kulturoznawstwa 

tel. 12 39 99 513

e-mail: kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl

pokój 010

Referent administracyjny ds. obsługi studentów

mgr Jadwiga Bandarzewska 

tel. 12 39 99 522

e-mail: jadwiga.bandarzewska@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny ds. obsługi studentów 

mgr inż. Marta Bukowiec 

tel. 12 39 99 525

e-mail: marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl

 

Instytut Psychologii 

tel. 12 39 99 520; 12 39 99 512

e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

pokój 011

Starszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Joanna Nosal 

tel. 12 39 99 521

e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista ds. obsługi studentów

mgr Maria Sołtys

tel. 12 39 99 529

e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl

 

Dział Harmonogramu Wydziału Filozoficznego

pokój 009

Referent administracyjny 

Barbara Chwastek

tel. 12 39 99 526 

e-mail: barbara.chwastek@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny 

mgr Weronika Cisłowska-Rylska

tel. 12 39 99 524  

e-mail: weronika.cislowska-rylska@ignatianum.edu.pl