Obsługa studentów, absolwentów, kandydatów na studia oraz innych interesantów odbywa się za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich:

 

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

Centrum Medialne WAM p. A/3 (I piętro)
Kierownik Dziekanatu Wydziału Filozoficznego:
mgr Natalia Karpierz
tel. 12 39 99 510
e-mail: dziekanatwf@ignatianum.edu.pl
Dziekanat obsługuje tylko pracowników Wydziału.
Dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 

 

SEKRETARIATY WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO (OBSŁUGA KIERUNKÓW STUDIÓW):

Sekretariat Instytutu Filozofii 

Obsługa kierunków: Filozofia oraz Etyka (studia podyplomowe).
tel. 123 999 523
strona www.
e-mail: filozofia@ignatianum.edu.pl
pokój 011
Młodszy specjalista:
lic. Anna Misiniec 
tel. 12 39 99 524 
e-mail: anna.misiniec@ignatianum.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa 

Obsługa kierunków: Kulturoznawstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Turystyka i rekreacja.
tel. 12 39 99 513
strona www.
e-mail: ikid@ignatianum.edu.pl
pokój 009
Kierownik Sekretariatu Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa:
mgr inż. Marta Bukowiec
tel. 12 39 99 525
e-mail: marta.bukowiec@ignatianum.edu.pl
 
Specjalista ds. studenckich (obsługa kierunków: Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja):
mgr Joanna Tlałka 
tel. 12 39 99 565
e-mail: joanna.tlalka@ignatianum.edu.pl
 
Młodszy specjalista (obsługa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna):
mgr Magdalena Smagacz
tel. 12 39 99 527
e-mail: magdalena.smagacz@ignatianum.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Psychologii 

Obsługa kierunku Psychologia.
tel. 12 39 99 512
strona www.
e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl
pokój 109
Kierownik Sekretariatu Instytutu Psychologii:
mgr Maria Sołtys
tel. 12 39 99 529
e-mail: maria.soltys@ignatianum.edu.pl
 
Starszy specjalista ds. obsługi studentów:
mgr Joanna Nosal 
tel. 12 39 99 521
e-mail: joanna.nosal@ignatianum.edu.pl