SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Starszy specjalista ds. obsługi studentów: mgr Magdalena Marzec
e-mail: podyplomowe.pedagogika@ignatianum.edu.pl