Strona główna Kontakt


Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
e-mail: stanislaw.galkowski@ignatianum.edu.pl

dyżur: wtorek 03.03./17.03./31.03./28.04./12.05./26.05./09.06./

godz. 12.00 - 13.00, pokój 208.

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
e-mail: piotr.duchlinski@ignatianum.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pokój 208

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej


Starszy scecjalista ds. obsługi doktorantów
mgr Anna Cebula
e-mail: anna.cebula@ignatianum.edu.pl

Pokój 208,
tel. 12 399 96 68
e-mail: szkola.doktorska@ignatianum.edu.pl

dyżur: środa, godz. 12.00 - 15.00, pokój 208