Obsługę studentów i uczestników studiów podyplomowych prowadzą sekretariaty instytutów w formie zdalnej.

 

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU

kierunki studiów: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna

magdalena.marzec@ignatianum.edu.pl

katarzyna.pietras@ignatianum.edu.pl

wioletta.wielgosz@ignatianum.edu.pl

 

Uczestnicy studiów podyplomowych

Logopedia, Profilaktyka przemocy wobec seksualnej wobec dzieci i młodzieży

agnieszka.kiwala@ignatianum.edu.pl

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

kierunek studiów: filologia angielska

filologia.angielska@ignatianum.edu.pl

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

kierunki studiów: administracja i polityka publiczna, nauki o polityce, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

politologia@ignatianum.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego: Anna Góra
Referent administracyjny: Klaudia Molenda
tel. (12) 39 99 530, pokój 003
e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl