Dział Kadr Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

pokój 102, I piętro – budynek główny

tel. 12 39 99 580

e-mail: kadry@ignatianum.edu.pl

 

Do załatwiania kwestii kadrowych, w których niezbędna jest Państwa obecność zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

 

Kierownik Działu

Elżbieta Węgrzyn-Kosiń tel. 12 39 99 582, e-mail: elzbieta.wegrzyn-kosin@ignatianum.edu.pl

Starszy Specjalista ds. Personalnych

Renata Chwaja tel. 12 39 99 581, e-mail: renata.chwaja@ignatianum.edu.pl

Specjalista ds. Personalnych

mgr Joanna Kopeć tel. 12 39 99 583, e-mail: joanna.kopec@ignatianum.edu.pl