SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Szanowni Słuchacze,

w związku z trwającym stanem epidemii wszelkie sprawy będą załatwiane tylko za pośrednictwem e-mail: politologia@ignatianum.edu.pl