SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Szanowni Słuchacze,

w związku z trwającym stanem epidemii wszelkie sprawy będą załatwiane tylko za pośrednictwem e-mail: politologia@ignatianum.edu.pl

 

 

W dniach 3 oraz 11 sierpnia 2021 r. - sekretariat całkowicie zamknięty.

Przerwa urlopowa w dniach 16-20 sierpnia 2021 r.