Administracja Instytutu Nauk o Wychowaniu

Kierunki studiów: Pedagogika studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Starszy specjalista ds. obsługi studentów: mgr Magdalena Marzec

e:mail: pedagogika@ignatianum.edu.pl

Kierunki studiów: Pedagogika, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Starszy specjalista ds. obsługi studentów: mgr inż Katarzyna Pietras 

e:mail: pedagogikamgr@ignatianum.edu.pl

Kierunk studiów: Peadgogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite stacjonarne i niestacjonarn

Młodszy specjalista: mgr Barbara Szydlak

e:mail: przedszkolna.jednolite@ignatianum.edu.pl

Kierunki studiów: Praca socjalna, studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Młodszy specjalista: mgr Barbara Szydlak

e:mail: pracasocjalna@ignatianum.edu.pl

Kierunek studiów: Arteterapia, studia drugiego stopnia stacjonarne

Starszy specjalista ds. obsługi studentów: mgr inż Katarzyna Pietras 

e:mail: arteterapiainw@ignatianum.edu.pl

Słuchacze studiów podyplomowych:

Starszy specjalista ds. obsługi studentów: mgr Magdalena Marzec

e:mail: podyplomowe.pedagogika@ignatianum.edu.pl

OBSŁUGA WYKŁADOWCÓW - POKÓJ 007

Młodszy specjalista: mgr Adrianna Zabdyr, e:mail: adrianna.zabdyr@ignatianum.edu.pl

Młodszy specjalista: mgr Patrycja Szostak, e:mail: patrycja.szostak@ignatianum.edu.pl 

Kierownik Sekretariatu Instytutu Nauk o Wychowaniu: mgr Małgorzata Marecka, e:mai: malgorzata.marecka@ignatianum.edu.pl