Akademickie Biuro Karier Akademii Ignatianum w Krakowie

 

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Zofijówka, pokój 14(1 piętro)

tel.: 665 007 990 

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

e-mail: abk@ignatianum.edu.pl,

kamila.golab@ignatianum.edu.pl