Strona główna Jednostki Międzywydziałowe Międzywydziałowe studium języków obcych


Międzywydziałowe studium języków obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych zostało utworzone 2 lipca 2008 roku, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Jego głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych. Oferta Studium obejmuje również kursy doszkalające kadry naukowej i administracyjnej Ignatianum. W przyszłości ma zostać poszerzona o kursy komercyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji językowych.

Obecnie Studium daje możliwość uczęszczania na lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego, a także języka łacińskiego dla kierunku filozofia.

W ramach języka specjalistycznego, Studium oferuje kursy dla studentów kierunku pedagogika studiów II stopnia oraz kursy językowe dla doktorantów.

Od 2012 roku Studium jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.