Opłaty

OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2022/2023

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Arteterapia
3500
1300
1200
1000
Administracja i polityka publiczna
2200
800
700
700
Pedagogika
2300
800
800
700
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600
900
900
800
Psychologia
3000
1000
1000
1000
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana przez studentów oraz uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest do dnia 30 września.
 3. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
11
13
Arteterapia
12
15
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
12
-
Filologia angielska
12
-
Filozofia
12
-
Kulturoznawstwo
12
-
Nauki o polityce
11
-
Pedagogika
11
13
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
12
15
Psychologia
15
15
Turystyka i rekreacja
12
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
12
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 300,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 500,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu - 20 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2021/2022

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
2200
800
700
700
Pedagogika
2300
800
800
700
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600
900
900
800
Psychologia
2700
900
900
900
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana przez studentów oraz uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest do dnia 30 września.
 3. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
11
13
Arteterapia
11
-
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
11
-
Filologia angielska
11
-
Filozofia
11
-
Kulturoznawstwo
11
-
Nauki o polityce
11
-
Pedagogika
11
13
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
12
15
Psychologia
12
15
Turystyka i rekreacja
11
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
11
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 300,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 500,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu - 20 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2020/2021

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
2100
700
700
700
Pedagogika
2200
800
700
700
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2600
900
900
800
Psychologia
2700
900
900
900
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
9
11
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
7
-
Filologia angielska
9
-
Filozofia
7
-
Nauki o polityce
9
-
Kulturoznawstwo
7
-
Nauki o polityce
9
-
Pedagogika
9
11
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
10
12
Psychologia
10
12
Turystyka i rekreacja
7
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
9
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 250,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 400,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu - 20 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2019/2020

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
2000
700
700
600
Pedagogika
2100
800
700
600
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2500
900
900
700
Psychologia
2500
900
900
700
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
7
9
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
7
-
Filologia angielska
7
-
Filozofia
7
-
Nauki o polityce
7
-
Kulturoznawstwo
7
-
Pedagogika
7
9
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
8
10
Psychologia
8
10
Praca socjalna
7
9
Turystyka i rekreacja
7
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
7
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 250,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 400,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu - 20 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 20 zł
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2018/2019

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
1800
600
600
600
Pedagogika
1900
600
600
700
Psychologia
2300
800
800
700
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
5
7
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5
-
Filologia angielska
5
-
Filozofia
5
-
Nauki o polityce
5
-
Kulturoznawstwo
5
-
Pedagogika
5
7
Psychologia
6
8
Praca socjalna
5
7
Turystyka i rekreacja
5
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
5
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 250,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 400,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25 zł
 • dyplom i suplement ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu  i suplementu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2017/2018

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
1800
600
600
600
Pedagogika
1900
600
600
700
Psychologia
2100
700
700
700
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (godzinowa) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jedną godzinę - studia stacjonarne (PLN)
Opłata za jedną godzinę - studia niestacjonarne (PLN)
Administracja i polityka publiczna
5
7
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5
-
Filologia angielska
5
-
Filozofia
5
-
Nauki o polityce
5
-
Kulturoznawstwo
5
-
Pedagogika
5
7
Psychologia
6
8
Praca socjalna
5
7
Turystyka i rekreacja
5
-
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
5
-
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 250,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 400,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25 zł
 • dyplom i suplement ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu  i suplementu w tłumaczeniu na język obcy - 40 z
OPŁATY DLA ROCZNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO STUDIA W 2016/2017

I. Czesne za studia niestacjonarne

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Administracja i polityka publiczna
1800
600
600
600
Pedagogika
1900
600
600
700
Psychologia
2100
700
700
700
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.

II. Stawka ryczałtowa (za jeden pkt ECTS) za powtarzane przedmioty, różnice programowe, dodatkowy moduł przygotowania pedagogicznego*

Kierunek
Opłata za jeden ECTS (PLN)
Administracja i polityka publiczna
60,00 zł
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
60,00 zł
Filologia angielska
60,00 zł
Filozofia
45,00 zł
Nauki o polityce
60,00 zł
Kulturoznawstwo
60,00 zł
Pedagogika
64,00 zł
Psychologia
70,00 zł
Praca socjalna
60,00 zł
*nie dotyczy zajęć z języków obcych

III. Opłaty za lektoraty z języków obcych

Opłata za dodatkowy lektorat języka obcego:
 • 250,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 30 godzin.
 • 400,00 zł za każdy semestr studiów przy realizacji 60 godzin.
Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 350,00 zł.

IV. Opłaty za dokumenty

 • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25 zł
 • dyplom i suplement ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu  i suplementu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł
STUDIA PODYPLOMOWE

Opłata semestralna za studia podyplomowe

Kierunek
Opłata za jeden semestr (PLN)
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 1
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 2
Opłata w rozbiciu na raty - Rata 3
Logopedia
1800
600
600
600
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
1800
600
600
600
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr
 2. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty mogą być wnoszone w ratach:
 • Semestr zimowy
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 • Semestr letni:
  I rata – do dnia 31 marca,
  II rata – do dnia 30 kwietnia,
  III rata – do dnia 15 maja.