dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK

Telefon: 604-887-631
E-mail: jolanta.karbowniczek@ignatianum.edu.pl
Dostępność: Poniedziałek godz. 9.00: 15:45 oraz w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych.

Nauczyciel akademicki, doświadczony pedagog i specjalista, zajmujący się od 36 lat wczesną edukacją dziecka, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej.
Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej, kierunków zmian w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej, programów nauczania, reform oświatowych, koncepcji kształcenia zintegrowanego, wielowymiarowości uczenia się i jego przestrzeni, kultury w edukacji, poznawczych, emocjonalnych i społecznych ram teorii uczenia się, konstruktywnych sposobów nauczania dzieci efektywnego uczenia się w ,, poszukiwaniu śladu”, edukacji dla rozwoju i edukacji wspierającej rozwój.