PFRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Nazwa zadania: Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt dydaktyczny oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów - Budynku „B” (część wyższa obiektu) przy ul. Kopernika 15c wraz z projektem zagospodarowania terenu na podstawie pozwolenia na budowę - decyzja nr 506/6740.2/2023

Dofinansowanie zadania: 500 000,00 zł

Całkowita wartość prac związanych z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 850 963,29 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: kwiecień 2024 r.

Opis zadania: Dofinansowanie dotyczy „Dostosowania obiektu dydaktycznego „Budynek B” przy ul. Kopernika 15 c Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obejmujący zakres szczegółowy: roboty zewnętrzne w tym zagospodarowanie terenu, przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie 1 miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, dojść do budynku, roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe wraz z robotami wykończeniowymi w poziomie piwnic oraz kondygnacji parteru i pięter od I do IV, budowa dwóch wind oraz sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnościami na każdej kondygnacji, roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne).”