Pracownia Dydaktyki

 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

Kierownik

mgr Anna Mrzygłodzka

anna.mrzyglodzka@ignatianum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Yanina Ryier

yanina.ryier@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Agnieszka Kotarba

agnieszka.kotarba@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Michael Doherty

michael.doherty@ignatianum.edu.pl

Asystent

mgr Barbara Kos Ferreira

barbara.kos-ferreira@ignatianum.edu.pl

 

Pracownia dydaktyki została powołana jako odrębna jednostka Instytutu Neofilologii w 2020 roku. Jej pracownicy zajmują się nauczaniem przedmiotów wchodzących w skład PNJA – praktycznej nauki języka angielskiego. Członkowie Pracowni są doświadczonymi dydaktykami w zakresie nauczania języka angielskiego i różnych jego specjalistycznych odmian, które zdobyli w takich jednostkach, jak Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska, British Council czy duże krakowskie szkoły językowe. Mgr Michael Doherty jest native speakeram języka angielskiego i ma duże międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu. Mgr Agnieszka Kotarba jest specjalistką w zakresie metodyki nauczania i kierowniczką praktyk studenckich. Mgr Barbara Kos Ferreira ma duże doświadczenie w zakresie nauczania angielskiego w biznesie, a mgr Anna Mrzygłodzka prowadzi także zajęcia z przekładu i jest aktywną tłumaczką.

THE PRACTICAL ENGLISH TEACHING CENTRE

Practical English Teaching Centre, established in 2020, is a separate unit of the Institute of Modern Languages dedicated to the teaching of Practical English Learning. The office’s teaching staff is an experienced team of didacticians who have worked in a range of institutions that include Jagiellonian University, Tischner European University, the British Council and the major language academies of Krakow. Our staff is distinguished by a variety of interests and a passion for teaching foreign languages. This experienced team includes, Agnieszka Kotarba (MA), a specialist in the Methodology of Teaching with added responsibility for student internships, Barbara Kos-Ferreira (MA) with extensive experience in teaching Business English, and Anna Mrzygłodzka (MA), a Translation teaching specialist and active translator. In addition to its Polish teachers of English, the department also has a number of experienced native speakers of English. Michael Doherty (MA) has been teaching English for almost 20 years, mainly in Poland, but also in the UK and Portugal. In addition to teaching he is also an experienced proofreader and editor.