Praktyczne wskazówki

Charakter praktyk w ramach Programu Erasmus+

Praktyka:

  • powinna być powiązana z kierunkiem studiów.
  • może być potraktowana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów lub jako praktyka nieobowiązkowa (nadprogramowa).
  • musi zawsze gwarantować zdobycie kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.
  • jest odbywana przez studenta w pełnym wymiarze godzin w instytucji przyjmującej.
Gdzie i w jaki sposób szukać miejsca praktyk?

W poszukiwaniu potencjalnego miejsca praktyk warto zadać sobie poniższe pytania aby następująco podjąć działania w tym kierunku: 

1. Gdzie chcę pracować po studiach?
- sprawdź w tym celu sylwetkę absolwenta swojego kierunku/ specjalności (dostępna w zakładce Rekrutacja lub we właściwym sekretariacie) 
- porozmawiaj z Kierownikiem praktyk na swoim kierunku. Pamiętaj, że praktyka w ramach Programu Erasmus+ może być uznana częściowo/ całościowo jako część Twojego programu studiów.

2. Do którego kraju chcę wyjechać?
- porównaj stawki stypendium z realnymi kosztami życia w danym kraju. Pamiętaj, że stypendium to jedynie dofinansowanie więc istnieje możliwość, że będziesz musiał/-a dołożyć własne fundusze. 

3. Przygotowuję dobre CV oraz list motywacyjny
- umów się w tym celu na konsultacje zawodowe z Akademickim Biurem Karier AIK

zapoznaj się z materiałami promocyjnymi ze szkolenia HR, które zostało przeprowadzone przez Panią Shadé Olutobi MCIPD - University Heythrop College - University of London dnia 19 kwietnia 2018 r. w AIK:

CV Writing Guidelines

CV Templates

Academic Cv Template

Cover Letter

Elevator Pitch

Psychometric Tests&Test Centres

Values Excercise

Values Excercise Relating to Career Choice

4. Przygotowuję plan działania
- pytam w BWM o następnym planowanym okresie rekrutacji
- przewiduję czas na zgromadzenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych

Rozpoczynam poszukiwanie miejsca praktyk i wysyłanie zapytań:
Szukaj w internecie placówek o profilu jaki Cię interesuje i są powiązane z Twoim profilem studiów. Następnie zwroć się z zapytaniem do tych miejsc o możliwości przyjęcia na praktyki w ramach programu Erasmus+. Nie zapomnij dołączyć swoje CV oraz dobrze przygotowanego, pod daną organizację, listu motywacyjnego. Już w pierwszym mailu warto wspomnić, że instytucja przyjmująca nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych, tzn. nie ma obowiązku wypłacenia wynagrodzenia - studentowi przyznawane jest stypendium na wyjazd przez uczelnię macierzystą. Oczywiście, zasady wyjazdów nie wykluczają otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono oferowane przez instytucję zagraniczną.