PROJEKT KA 107-2018

  • Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu KA107-2018 została zakończona 

Projekt KA107-2018 obejmuje wymianę akademicką studentów oraz pracowników z 4 uniwersytetami spoza Unii Europejskiej, w sumie 28 mobilności, z:
1. Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki na Ukrainie (11 mobilności)
2. Katolickim Uniwersytetem Urugwaju (1 mobilność)
3. Katolickim Uniwersytetem św. Józefa w Bejrucie (10 mobilności)
4. Uniwersytetem Loyola w Chicago (6 mobilności)

Wymiana w ramach tego projektu jest możliwa w latach 2018/2019 - 2020/2021.

Zasady wyjazdów pracowników AIK do uczelni partnerskich:

  • Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (KKE) dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów[merytoryczne uzasadnienie wniosku]
  • Termin realizacji wyjazdów to: grudzień 2018 - 31.05.2021.
  • W ramach przyznanego dofinasowania możliwe jest zrealizowanie następujących wyjazdów pracowniczych:
uczelnia partnerska ilość wyjazdów  finansowanie 
Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki na Ukrainie 4 5 dni mobilności * 180 euro + 275 euro na podróż
Katolicki Uniwersytet św. Józefa w Bejrucie 5 5 dni mobilności * 180 euro + 360 euro na podróż
Uniwersytet Loyola w Chicago 4 6 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro +820 euro na podróż