Strona główna Uczelnia Projekty Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie


Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

 POWR.03.01.00-00-KN44/18

Dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt wdrożeniowy)

 

Tytuł projektu: Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Kwota całkowita projektu: 1 652 088, 61 PLN

 

Kwota dofinansowania: 1 575 637,57 PLN

 

 

Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2023-09-30