Projekty naukowo-badawcze

Kultura i życie codzienne mieszkańców Kresów w obiektywie Józefa Treszki (1906-1945). Projekt naukowo-badawczy (2017/01/X/HS2/00447), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 1. Kierownik Projektu: dr Krzysztof Duda. Status Projektu: w trakcie realizacji.

Zebranie, naukowe opracowanie i wydanie w językach oryginalnych wraz z tłumaczeniem polskim późnoantycznych tekstów synodalnych, prawnych i historycznych Kościoła (3 tomy). Projekt naukowy (2011/01/BHS1/01791), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, edycja 1. Kierownik Projektu: prof. Henryk Pietras SJ. Status Projektu: zrealizowany.