Serie wydawnicze

Seria wydawnicza: Humanitas. Studia Kulturoznawcze

 

Komitet Naukowy: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski; prof. dr hab. Paweł Taranczewski; dr hab. Beata Bigaj-Zwonek prof. AIK; dr hab. Stanisław Cieślak SJ prof. AIK; dr hab. Stanisław Głaz SJ prof. AIK; dr hab. Tomasz Homa SJ prof. AIK; dr hab. Janusz Smołucha prof. AIK; dr hab. Stanisław Sroka prof. AIK; dr hab. Leszek Zinkow.


Redaktor serii: dr hab. Andrzej Gielarowski

Publikacje serii wydawniczej "Humanitas. Studia Kulturoznawcze" przygotowywanej przez pracowników naukowych Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, kierowane są do czytelnika zainteresowanego refleksją nad kulturą i religią w zakresie jej źródeł, natury i przemian dokonujących się przez wieki i współcześnie.

Celem serii jest wprowadzenie w meandry nauki o kulturze i religii, a także prezentowanie najnowszych badań w tym zakresie. Dlatego w serii tej publikowane są zarówno prace zbiorowe i podręczniki, jak też monografie oraz teksty źródłowe ujmujące kulturę i religię z różnych perspektyw badawczych.

Naukowy charakter serii - gwarantowany przez uczestnictwo w jej powstawianiu kompetentnych badaczy poszczególnych nauk o kulturze i religii - idzie w parze z jej przystępnością dla czytelników stawiających pierwsze kroki w analizowaniu fenomenów kultury i religii.

Zobacz portal Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie: Humanitas. Studia Kulturoznawcze


Opublikowano:

 1. Poza utopią i nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury, red. naukowa A. Waśko, Kraków 2007.
 2. Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, red. naukowa A. Gielarowski, T. Homa, M. Urban, Kraków 2008.
 3. Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczypospolitej, red. naukowa K. Koehler, Kraków 2009.
 4. B. Bodzioch-Bryła, Kapłan Biblioteki. O poetyckiej twórczości Adama Zagajewskiego, Kraków 2009.
 5. Symbol w kulturze rosyjskiej, red. naukowa K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010.
 6. Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. naukowa K. Koehler, Kraków 2010.
 7. Egzystencja i kultura, red. naukowa P. Duchliński, M. Urban, Kraków 2010.
 8. Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie? red. naukowa B. Bodzioch-Bryła, R. Szczepaniak, K. Wałczyk, Kraków 2010.
 9. The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, red. naukowa T. Obolevitch, J. Bremer, Kraków 2011.
 10. R. Jasnos, Deuteronomium jako “księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2011.
 11. Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii. „Chimera” i ”Reguły reformacji”, red. naukowa K. Koehler, Kraków 2012.
 12. S. Stabryła, Historia kultury europejskiej. Starożytność, Kraków 2013.
 13. J. Konior SJ, Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich), Kraków 2013.
 14. Russian thought in Europe, red. naukowa T. Obolevitch, J. Bremer, T. Homa, Kraków 2013.
 15. M. Stankiewicz-Kopeć, Pominięte, niedocenione, niedokończone. Studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku, Kraków 2013.
 16. W stronę hermeneutyki kultury, red. naukowa A. Waśko, T. Tisończyk, Kraków 2014.
 17. Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę, red. naukowa K. Koehler, Kraków 2014.
 18. J. Konior SJ, Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin. Od nestorianizmu do czasów współczesnych, Kraków 2014.
 19. Oblicza wody w kulturze, red. naukowa Ł. Burkiewicz, P. Duchliński, J. Kucharski, Kraków 2014.
 20. B. Bodzioch-Bryła, Z nowymi mediami "w kulturze" i "o kulturze". Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli, Kraków 2015.
 21. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, M. Kaczmarczyk, A. Regiewicz, Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, Kraków 2015.
 22. Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, t. I, Od lipca 1572 roku do 9 marca 1573, red. naukowa K. Koehler, Kraków 2016.
 23. Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, red. naukowa Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2017.
 24. Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. naukowa B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, Kraków 2017.
 25. Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze, red. naukowa B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha, Kraków 2017.