Studia I stopnia

Studia I stopnia na Wydziale Filozoficznym podzielone według kierunków i ścieżek kształcenia. 

Kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”
Kierunek „Filozofia”

ścieżki kształcenia:

Etyka i coaching

Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

Kierunek „Kulturoznawstwo”
Kierunek „Turystyka i rekreacja”