Studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia realizowanych w Wydziale Filozoficznym:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filozofia
  • Kulturoznawstwo