Studia II stopnia

Kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”

Dziennikarstwo w mediach cyfrowych

Dziennikarstwo międzykulturowe

Dziennikarstwo śledcze

Kierunek „Filozofia”

Etyka i coaching

Filozofia klasyczna i współczesna