Szkoła Formatorów

 

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów.

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych, którzy mają podjąć lub prowadzą pracę formacyjną - między innymi - do kapłaństwa lub życia konsakrowanego.

Trzyletni program studiów oparty jest na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Korzysta również z odkryć i metod współczesnej psychologii, zwłaszcza psychologii głębi. Studia uczą formatorów harmonijnego łączenia wymiaru ludzkiego z wymiarem duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.

Wykłady w „Szkole Formatorów” prowadzone są metodą seminaryjną i trwają trzy lata. Zajęcia odbywają się w lipcu i trwają każdego roku od czterech do pięciu tygodni.

Kandydaci oraz studenci odbywają tak zwane kolokwia wzrostu (1-2 razy w tygodniu), czyli regularne rozmowy indywidualne. Mają one na celu pomóc konkretnej osobie w jej integralnym rozwoju.

 

ks. dr Eugeniusz Jendrzej SJ

 tel. 12 62 93 362

e-mail: szkola.form@gmail.com