Strona główna Uczelnia Projekty Erasmus Plus AIK Szkolnictwo wyższe: CHANCES


Szkolnictwo wyższe: CHANCES

 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Program Erasmus Plus

Akcja 2. Szkolnictwo Wyższe. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu: Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the Higher Education Programmes of Education science 

Akronim projektu: CHANCES

Strona projektu: CHANCES

Nr grantu: 2020-1-ES01-KA203-083010

Okres realizacji: 1.10.2020 - 30.09.2022

Kwota dofinansowania: 265.331,00 EUR

Kwota dla AIK: 41.958,00 EUR

W projekcie biorą udział:

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA - UIC - główny koordynator

AKADEMIA IGNATiANUM W KRAKOWIE- AIK

DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVANZADAS SL - MYD

LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA - LUMSA

Główny cel projektu

Włączenie tematyki zmian klimatycznych do nauczania religii jako element akademickich programów kształcenia nauczycieli.

Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia tematu zmian klimatycznych do programu nauczania w szkołach podstawowych. Zaangażowanie dzisiejszych uczniów będzie miało kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi w następnych dziesięcioleciach.

UE włącza cele zrównoważonego rozwoju ONZ do swojej strategii na rzecz „młodzieży i świata”, a rządy, w tym rządy Hiszpanii, Polski i Włoch, zatwierdziły krajowe strategie włączania tematyki zmian klimatycznych do programów nauczania w systemach edukacji na poziomach podstawowym i średnim.

Innowacyjność projektu CHANCES polega na tym, że przekaz religijny powiązany z wiedzą naukową może skuteczniej kształtować umysły i działania dzieci. Dla uzyskania tego efektu potrzebne jest nauczanie religii przyjazne dla środowiska.

Projekt obejmuje opracowanie akademickiego programu nauczania oraz e-portfolio. Aktualizacja nauczania religii katolickiej w świetle obecnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych ma za zadanie przygotowanie przyszłych nauczycieli do  rozwijania  kompetencji uczniów oraz ich osobistego zaangażowania w zakresie działań na rzecz klimatu.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Aby osiągnąć cele projektu, wszyscy partnerzy wnoszą niezbędną wiedzę:

• Znajomość technik analizy danych zastanych i badań terenowych.

• Doświadczenie w sektorze edukacji i kontakt z sieciami instytucji szkolnictwa wyższego, decydentami oraz z formalnym systemem edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej (szkoły, nauczyciele, uczniowie).

• Doświadczenie w kształceniu w zakresie zmian klimatycznych i / lub religii katolickiej.

• Doświadczenie w kształceniu hybrydowym i elearningowym zorientowanym na studenta.

• Wiedza w zakresie zapewniania jakości materiałów szkoleniowych.

Harmonogram wsparcia

Projekt ma na celu wytworzenie dwóch rezultatów naukowych:

Rezultat naukowy nr 1: Zorientowany na przyszłość program nauczania w szkolnictwie wyższym, aby dowiedzieć się, jak nauczać CC & CA w formalnym przedmiocie katolickiej edukacji religijnej 

Program kursu "Ekologia intergalna w katechezie"

Termin realizacji: 1.10.2020- 30-06 2021

Rezultat naukowy nr 2 - ePortfolio z e-learningiem i materiały dydaktyczne

Termin realizacji: 1.06-2021- 31.07 2022

Program kursu "Ekologia intergalna w katechezie"
Zapraszamy na kurs "Ekologia integralna w katechezie"
Przedmiot został przygotowany w ramach międzynarodowego projektu "Climate CHANge Related to Catolic Education as Subject in the Higher Education Science" finansowanego ze środków Erasmus Plus i realizowanego przez cztery instytucje: Międzynarodowy Uniwersytet Katalonii w Barcelonie (lider), Uniwersytet LUMSA w Rzymie, Akademię Ignatianum w Krakowie oraz firmę nowych technologii MyDocumenta z Barcelony.
Przedmiot posiada 3 ECTS, składa się z 3 modułów, w ramach których zaplanowanych jest 24 godziny zajęć on-line na platformie MS Teams.
Program kursu "Ekologia integralna w katechezie"
Zajęciom towarzyszy praca własna uczestnika przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego e-portfolio: przewodnik po e-portfolio
Data rozpoczęcia kursu: 1.03.2022
Data zakończenia kursu: 7.04.2022
Harmonogram kursu
Zajęcia kontaktowe on-line z wykładowcami odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 18.00-20.00
Kurs kończy się wydaniem certyfikatu. Udział w kursie jest bezpłatny.
Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie. Adres: ul. Kopernika 26, Kraków.
Wykładowcy: dr hab. Barbara Surma prof. AIK, dr hab. Anna Królikowska prof. AIK, dr hab. Paweł Kaźmierczak prof. AIK, dr Jacek Poznański SJ.

Zapisy na kurs do 25.02.2022 
Wypełnij formularz

Wydarzenia upowszechniajace rezultaty naukowe

Planowane są następujące sympozja

Organizator: AIK 

1.       Sympozjum Naukowo- Metodyczne. "W trosce o nasz wspólny dom" Ekologia integralna w edukacji szkolnej"

Data: 2022-09-17          Miejsce: Kraków, ul. Kopernika 26, Akademia Ignatianum w Krakowie

formularz zgłoszeń - https://forms.office.com/r/udQpUpYjRz 

Organizator: LUMSA

2.       Sympozjum: Zorientowany na przyszłość program nauczania w szkolnictwie wyższym, aby dowiedzieć się, jak nauczać CC & CA w formalnym przedmiocie katolickiej edukacji religijnej

Data: 2022-09-09           Miejsce: Rzym

Organizator: MYD

3.       Sympozjum: Udokumentowania umiejętności potrzebnych do nauczania na temat zmian klimatu poprzez nauczanie katolickie w przedszkolach i szkołach podstawowych

Data 2022-09-16            Miejsce: Barcelona

Organizator: UIC

4.       Międzynarodowa konferencja: Zmiany klimatu w odniesieniu do katolickiej edukacji religijnej w przedszkolach i szkołach podstawowych

Data: 2022-09-29         Miejsce: Barcelona

Newslettery i publikacje
Media społecznościowe

Sympozjum Naukowo- Metodyczne - Kraków

Sympozjum - plakat