Szkolnictwo wyższe: CHANCES

 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Program Erasmus Plus

Akcja 2. Szkolnictwo Wyższe. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu: Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the HIE programmes of education sciences 

Akronim projektu: CHANCES

Strona projektu: CHANCES

Nr grantu: 2020-1-ES01-KA203-083010

Okres realizacji: 1.10.2020 - 30.09.2022

Kwota dofinansowania: 265.331,00 EUR

Kwota dla AIK: 41.958,00 EUR

W projekcie biorą udział:

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA - UIC - główny koordynator

AKADEMIA IGNATiANUM W KRAKOWIE- AIK

DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVANZADAS SL - MYD

LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA - LUMSA

Główny cel projektu

Włączenie tematyki zmian klimatycznych do nauczania religii jako element akademickich programów kształcenia nauczycieli.

Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia tematu zmian klimatycznych do programu nauczania w szkołach podstawowych. Zaangażowanie dzisiejszych uczniów będzie miało kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi w następnych dziesięcioleciach.

UE włącza cele zrównoważonego rozwoju ONZ do swojej strategii na rzecz „młodzieży i świata”, a rządy, w tym rządy Hiszpanii, Polski i Włoch, zatwierdziły krajowe strategie włączania tematyki zmian klimatycznych do programów nauczania w systemach edukacji na poziomach podstawowym i średnim.

Innowacyjność projektu CHANCES polega na tym, że przekaz religijny powiązany z wiedzą naukową może skuteczniej kształtować umysły i działania dzieci. Dla uzyskania tego efektu potrzebne jest nauczanie religii przyjazne dla środowiska.

Projekt obejmuje opracowanie akademickiego programu nauczania oraz e-portfolio. Aktualizacja nauczania religii katolickiej w świetle obecnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych ma za zadanie przygotowanie przyszłych nauczycieli do  rozwijania  kompetencji uczniów oraz ich osobistego zaangażowania w zakresie działań na rzecz klimatu.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Aby osiągnąć cele projektu, wszyscy partnerzy wnoszą niezbędną wiedzę:

• Znajomość technik analizy danych zastanych i badań terenowych.

• Doświadczenie w sektorze edukacji i kontakt z sieciami instytucji szkolnictwa wyższego, decydentami oraz z formalnym systemem edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej (szkoły, nauczyciele, uczniowie).

• Doświadczenie w kształceniu w zakresie zmian klimatycznych i / lub religii katolickiej.

• Doświadczenie w kształceniu hybrydowym i elearningowym zorientowanym na studenta.

• Wiedza w zakresie zapewniania jakości materiałów szkoleniowych.

Harmonogram wsparcia

Projekt ma na celu wytworzenie dwóch rezultatów naukowych:

Rezultat naukowy nr 1: Zorientowany na przyszłość program nauczania w szkolnictwie wyższym, aby dowiedzieć się, jak nauczać CC & CA w formalnym przedmiocie katolickiej edukacji religijnej 

Termin realizacji: 1.10.2020- 30-06 2021

Rezultat naukowy nr 2 - ePortfolio z e-learningiem i materiały dydaktyczne

Termin realizacji: 1.06-2021- 31.07 2022

Media społecznościowe

Wydarzenia upowszechniajace rezultaty naukowe

Planowane są następujące sympozja

Organizator: AIK 

1.       Sympozjum: Zorientowany na przyszłość program nauczania w szkolnictwie wyższym, aby dowiedzieć się, jak nauczać CC & CA w formalnym przedmiocie katolickiej edukacji religijnej

Data: 2022-09-02           Miejsce: Kraków

Organizator: LUMSA

2.       Sympozjum: Zorientowany na przyszłość program nauczania w szkolnictwie wyższym, aby dowiedzieć się, jak nauczać CC & CA w formalnym przedmiocie katolickiej edukacji religijnej

Data: 2022-09-09           Miejsce: Rzym

Organizator: MYD

3.       Sympozjum: Udokumentowania umiejętności potrzebnych do nauczania na temat zmian klimatu poprzez nauczanie katolickie w przedszkolach i szkołach podstawowych

Data 2022-09-16            Miejsce: Barcelona

Organizator: UIC

4.       Międzynarodowa konferencja: Zmiany klimatu w odniesieniu do katolickiej edukacji religijnej w przedszkolach i szkołach podstawowych

Data: 2022-09-29         Miejsce: Barcelona

Newslettery