Uniwersytet Trzeciego Wieku

W naszym społeczeństwie osoby w wieku 50+ posiadają duży potencjał rozwojowy. Są kompetentne w wielu dziedzinach, mają życiowe doświadczenie, wpływają nie tylko na własne rodziny, ale także na społeczeństwo. Seniorki i seniorzy są także zdolni do studiów i nierzadko je podejmują. Dla nich dnia 13 października 2009 r. zainaugurowaliśmy w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (UIK) Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW).

Człowiek – Religia – Kultura – Społeczeństwo

Ignatianum (UIK) jest uczelnią prowadzoną przez jezuitów. Dużą wagę przywiązujemy do wartości, w szczególności do pierwszeństwa „być” przed „mieć”. Zajęcia na UTW obejmują wykłady, udział w dowolnie wybranych konferencjach, imprezach kulturalno-artystycznych. Z oferty UTW można korzystać na różne sposoby, zadowalając się np. samymi wykładami lub poszerzając także swoją formację kulturalną i religijną.

 

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku UIK

ks. dr Jarosław Charchuła SJ

 

 

 

 

 

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 


Rozpoczęcie zajęć UTW: 27.02.2024 r. o godzinie 15.00 w sali 414. 

Zapisy na UTW: W trakcie pierwszych zajęć 27.02.2024 r. o godzinie 15.00 w sali 414. 

Opłata

Opłata za zajęcia: 100 zł/semestr

Harmonogram zajęć

SEMESTR LETNI 2023/2024:

Harmonogram zajęć

 

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024:

Harmonogram zajęć

O Uniwersytecie Trzeciego Wieku w "Kronice" TVP Kraków

O Uniwersytecie Trzeciego Wieku w "Kronice" TVP Kraków (materiał od 9'15):

ZOBACZ MATERIAŁ

Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kopernika 26, 301 - 501 Kraków

utw@ignatianum.edu.pl

tel. 785 042 119