Strona główna Uczelnia Projekty POWER Wartościowy Wolontariat – Wartościowa Przyszłość


Wartościowy Wolontariat – Wartościowa Przyszłość

 

Dofinansowanie w ramach:  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Młodzież solidarna w działaniu

Okres realizacji projektu: od maja 2019 do grudnia 2021

Wartość projektu: 717 915,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 605 058,76 zł

Kierownik projektu: dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 

 

Główny cel projektu

Celem projektu jest opracowanie programu podnoszącego umiejętności społeczne poprzez aktywny udział w wolontariacie. W Programie zaplanowano udział 200 uczestników, którzy podejmą działania na rzecz społeczności lokalnych i tym samym wesprą najbardziej potrzebujące osoby.

Zadania w projekcie

Projekt "Wartościowy Wolontariat- Wartościowa Przyszłość" adresowany jest do młodych osób  w wieku 15-29 lat z terenu Województwa Małopolskiego. 

 

Ma on na celu podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy przez młodych osób,  w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez ich aktywny udział w:

- w wolontariacie,

- partycypacji społecznej,

- warsztatach,

- działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności dotyczące pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, marketingu, promocji i PR, pranych aspektów wolontariatu, bezpieczeństwa informacji. Wzmocni to ich kompetencje, wartość i konkurencyjność na rynku pracy.