Strona główna Uczelnia International Important Documents


Important Documents

Deklaracja w sprawie polityki środowiskowej UIK/ The Environmental Sustainability Policy Statement of UIK

ISCED codes - The International Classification of Education

DLA STUDENTA:

DLA PRACOWNIKA: