Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

dr Konrad Oświecimski

e-mail: konrad.oswiecimski@ignatianum.edu.pl

przyjmowanie stron - pokój 426
wtorek: godz. 10.00-11.00

Pełnomocnictwo Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. STUDENCKICH

dr Mateusz Pękala

e-mailmateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

przyjmowanie stron - pokój 426
poniedziałek: godz. 14.00-15.00

sobota: godz. 12.50-13.20 w terminach: 14/03; 09/05

Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Studenckich


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. DYDAKTYCZNYCH

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

e-mailagnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl

przyjmowanie stron - pokój 426
wtorek: godz. 12.00-13.00


Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych