Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

dr Konrad Oświecimski

e-mail: konrad.oswiecimski@ignatianum.edu.pl

Pełnomocnictwo Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. STUDENCKICH

dr Mateusz Pękala

e-mailmateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

dyżur "wirtualny" - środa: godz. 16.00-17.00 - za pośrednictwem programu MS Teams

 

Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Studenckich


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. DYDAKTYCZNYCH

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

e-mailagnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl


Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych