Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

dr Konrad Oświecimski

e-mail: konrad.oswiecimski@ignatianum.edu.pl

Pełnomocnictwo Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. STUDENCKICH

dr Mateusz Pękala

e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Studenckich


ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI ds. DYDAKTYCZNYCH

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

e-mail: agnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl

Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych