Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Termin dyżuru w roku akademickim 2020-2021, semestr letni:

wtorek godz: 14:00 - 15:00, p. nr 7 - Centrum  Medialne  lub  przez  platformę Microsoft Teams (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA DS. STUDENCKICH

dr Dariusz Grzonka

e-mail: dariusz.grzonka@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w roku akademickim 2020-2021, semestr letni:

dyżur: poniedziałek, g. 10.00 - 10.45 (jako Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. studenckich) po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

dyżur: poniedziałek, g. 10.45 - 11:30 (jako wykładowca) po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

 

 

 

RADA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA:

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa: ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich: dr Dariusz Grzonka

Kierownicy Katedr:

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ

Przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr Paulina Winiarska

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

red. Paweł Sołtysik

Przedstawiciel pracowników administracyjnych:

mgr Weronika Siwek

Przedstawiciele studentów:

Monika Chrzanowska

Michalina Osiecka