Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
Dr Beata Topij-Stempińska
dyrektorinw@ignatianum.edu.pl

Pokój 210 - przyjmowanie stron:

wtorek: 10.00 - 11.00
wyjątek: 19.11.2019 r. dyżur o godzinie 13.00; 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Dydaktycznych
Ks. dr Jarosław Charchuła SJ
dydaktykainw@ignatianum.edu.pl

Pokój 210 - przyjmowanie stron:

wtorek: 11.30 - 12.30

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Studenckich
dr Irmina Rostek
studenciinw@ignatianum.edu.pl

Pokój 210 - przyjmownie stron

Dyżury odbywają się online za pomocą poczty elektronicznej w terminach: 

piątek: 14.00 - 15.00 wyjątek: 25.10.2019 r. od godz. 13.00 - 14.00
sobota:  12.00 - 13.00 - każda pierwsza sobota miesiąca

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów: