Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU

dr hab. Beata Topij-Stempińska prof. AIK
e-mail: dyrektorinw@ignatianum.edu.pl

dyżur: wtorek: 10.00 - 11.00
(proszę o umawianie się za pośrednictwem e-maila na rozmowę)

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU DS. DYKATYCZNYCH

ks. dr Jarosław Charchuła SJ
e-mail: dydaktykainw@ignatianum.edu.pl

dyżur za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: środa od godz. 11.30 do 12.30
(proszę o umawianie się za pośrednictwem e-maila na rozmowę)

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU DS. STUDENCKICH

dr Irmina Rostek
e-mail: studenciinw@ignatianum.edu.pl

dyżur za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: piątek od godz. 15.00 do 16.00
(proszę o umawianie się za pośrednictwem e-maila na rozmowę)

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów: