Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
Dr Beata Topij-Stempińska
dyrektorinw@ignatianum.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Dydaktycznych
Ks. dr Jarosław Charchuła SJ
dydaktykainw@ignatianum.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu ds. Studenckich
dr Irmina Rostek
studenciinw@ignatianum.edu.pl

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów: