Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NEOFILOLOGII

Dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK

dyrektorINeo@ignatianum.edu.pl

dyżur online na platformie MS Teams po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NEOFILOLOGII
ds. STUDENCKICH

Dr Marek Liszka

studenciINeo@ignatianum.edu.pl

dyżur online na platformie MS Teams w środy: godz. 12.15 – 13.00

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NEOFILOLOGII
ds. DYDAKTYCZNYCH

Dr Dominika Ruszkiewicz

dydaktykaINeo@ignatianum.edu.pl

dyżur online na platformie MS Teams w środy godz. 13.00 – 14.00