Strona główna Uczelnia Projekty Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów (alias: Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców)


Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów (alias: Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców)


 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.