Strona główna Uczelnia Projekty Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni


Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Dofinansowanie w ramach: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Okres realizacji projektu: od 2019-09-02 do: 2023-08-31

 

Cele główne projektu odnoszą się do:

●podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

●podniesienia kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Powyższe cele projektu są powiązane z otoczeniem społ - gosp. i stanowią odp. na jego oczekiwana dot. profesjonalnie przygotowanych do pracy absolwentów, posiadających zarówno wiedzę teoretyczną jak i przygotowanie praktyczne.

 

W ramach projektu realizowane będą działania dotyczące:

  • podnoszenia kompetencji
  • wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
  • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

 

Cel projektu zostanie uzyskany dzięki realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Zadanie 2 - Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy - utworzenie i wsparcie działania Akademickiego Biura Karier

Zadanie 3 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni

Zadanie 4 - Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni

Zadanie 5 - Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego umożliwiających efektywne zarządzanie Uczelnią

   

Wartość projektu: 7 989 443,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 748 960,88 zł 

Kierownik projektu: o. dr Andrzej Sarnacki SJ