Zostań Student Mentor

Od 10 do 31 sierpnia zapraszamy do składania aplikacji na rok ak. 2023/2024
przez formularz online.

Biuro Współpracy Międzynarodowej UIK (BWM UIK) poszukuje osób chętnych do pomocy zagranicznym studentom przyjeżdzającym do naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ i umów bilateralnych.

Każdego roku gościmy ponad 40 studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej (z Hiszpanii, Włoch, Węgier, Słowacji, Belgii, Chorwacji, Słowacji, Rumunii...).

Każdemu Student Mentor przydzielony zostanie jeden (lub więcej, jeżeli jest taka potrzeba) zagraniczny student, który może zwracać się do niego z prośbą o pomoc w nastęującyh kwestiach:
- wsparcie w aklimatyzacji w nowym dla niego otoczeniu oraz pomoc w pierwszych dniach pobytu (np. odbiór z dworca/lotniska, pomoc w znalezieniu zakwaterowania/ pomoc w zakwaterowaniu się w akademiku),
- pomoc w załatwieniu podstawowych formalności związanych z pobytem,
- pokazanie miasta, uczelni,
- pomoc w organizacji programu studiów,
- integracja z lokalną społecznością akademicką,
- zapoznanie się z polskim językiem, kulturą i zwyczajami itd.

Ponadto, BWM UIK we współpracy z Student Mentors organizuje dla studentów zagranicznych liczne wydarzenia: m.in. Welcome Days przed rozpoczęciem każdego semestru, International Day podczas którego studenci zagraniczni przygotowują specjały ze swoich krajów, wycieczki w Krakowie oraz poza, pokazy filmowe i wiele innych.

Pełnienie funkcji Student Mentor to wiele korzyści dla Ciebie:

1. Zwiększasz swoje szanse na wyjazd w ramach Programu Erasmus+!

2. Urozmaicasz swój czas studiów! Nawiązujesz znajomości z ludźmi z całego świata!

3. Możesz wpisać w swoje CV, że pełniłaś/-eś funkcję Student Mentor: przyszły pracowdawca doceni to dodatkowe zaangażowanie z Twojej strony oraz umiejętności miękkie jakie zdobyłeś.

4. Ćwiczysz język obcy w codziennym życiu! Żadne kursy językowe tego nie zastąpią!