Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów


Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: mgr Magda Studnicka

Prezes: Magdalena Cieśla

 

Działalność dotyczy:

  • organizacja spotkań uczestników służąca zdobywaniu wiedzy praktycznej w obrębie szeroko rozumianych sztuk plastycznych,

  • poszerzanie zainteresowań oraz wiedzy ogólnej z  zakresu nauk humanistycznych;

  • organizowanie warsztatów, projektów, spektakli i różnego rodzaju wydarzeń artystycznych;

  • poszerzanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi;

  • nawiązywanie współpracy z  instytucjami o charakterze artystycznym;

  • pomoc w samodzielnej pracy naukowej i  artystycznej studentów;

  • popularyzacja osiągnięć członków koła.

 

Liczba członków: 7

Strona internetowa: https://knswsim.tumblr.com/

 

 

KNSWSIM

 

KNSWSIM zostało założone na przełomie 2019 i 2020 roku. Naszą główną misją jest inicjowanie oraz promocja interdyscyplinarnych działań z zakresu sztuk wizualnych, performatywnych czy mediów cyfrowych. W ramach koła zorganizowane zostały trzy sekcje – Sekcja Sztuk Wizualnych, Sekcja Sztuk Scenicznych oraz Sekcja Multimediów, ale nie mają one sztywnej struktury – podział ten ma charakter raczej organizacyjny. Podstawą do stworzenia koła było przekonanie, iż różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, mające wpływ na rozwój umiejętności manualnych, umiejętności i technik aktorskich etc. mają też ogromne znaczenie w procesie edukacji czy nawiązywania dialogu.

Zajmujemy się m. in. grafiką warsztatową i komputerową, ilustracją, malarstwem, projektowaniem kostiumu, scenografią, szeroko pojętym upcyclingiem.

 

Nasze social media:

Galeria Studencka PUNKT ZWROTNY

 

Galeria Studencka PUNKT ZWROTNY zainicjowana przez KNSWSIM i działająca przy Instytucie Kulturoznawstwa AIK powstała w marcu 2021 roku i początkowo funkcjonowała wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, za pośrednictwem profilu w serwisie Instagram, wychodząc naprzeciw narastającym tendencjom we współczesnym obiegu sztuki – zwłaszcza w pandemii, która mocno ograniczyła bezpośredni kontakt z artystą i jego dziełem.

 Obecnie wychodzimy również poza strefę wirtualną, udostępniając młodym twórcom przestrzeń kreatywną artystycznego dialogu, w jakiej studentki i studenci naszej uczelni będą mogli odkrywać swoje talenty oraz dzielić się doświadczeniem.

W ramach galerii funkcjonuje także formuła „Galerii Jednego Obrazu”, której zadaniem jest prowokowanie do działań artystycznych oraz rozwoju w tym kierunku osób, jakie znajdują się na samym początku drogi twórczej.

Galeria zlokalizowana jest na II piętrze w budynku głównym AIK, przed wejściem do Auli Głównej im. Grzegorza Piramowicza SJ, oprócz systemów ekspozycji zorganizowana została strefa relaksu, strefa spotkań oraz mała biblioteczka sztuki.

 

Nasz profil w serwisie Instagram:

instagram.com/galeria.punkt.zwrotny

Wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem swojej twórczości zachęcamy do kontaktu – galeriapunktzwrotny@gmail.com lub magda.studnicka@ignatianum.edu.pl

CCCLVIII – pismo KNSWSIM

Pod koniec roku 2021 powołaliśmy do życia czasopismo, na łamach którego dzielimy się swoimi przemyśleniami na temat sztuki, prezentujemy twórczość naszych studentów czy zapraszamy do rozmowy inspirujących przedstawicieli świata artystycznego. Wszystkich gorąco nakłaniamy do przesyłania materiałów do publikacji oraz dołączenia do zespołu redakcyjnego.

Redaktor naczelna: Anna Połtowicz-Staśko