Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów


Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów

KNSWSIM zostało powołane na przełomie 2019 i 2020 roku przy Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jego główną misją jest inicjowanie oraz promocja interdyscyplinarnych działań z zakresu sztuk wizualnych, perfomatywnych czy mediów cyfrowych. W ramach koła zorganizowane zostały trzy sekcje – Sekcja Sztuk Wizualnych, Sekcja Sztuk Scenicznych oraz Sekcja Multimediów, ale nie mają sztywnej struktury, podział ten ma charakter raczej organizacyjny. Podstawą do stworzenia koła było przekonanie, iż różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, mające wpływ na rozwój umiejętności manualnych, umiejętności i technik aktorskich etc. mają też ogromne znaczenie w procesie edukacji czy nawiązywania dialogu.

Zajmujemy się m. in. grafiką warsztatową i komputerową, ilustracją, malarstwem, projektowaniem kostiumu, scenografią, szeroko pojętym upcyclingiem.