Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów


Koło Naukowe Sztuk Wizualnych, Scenicznych i Multimediów

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: mgr Magda Studnicka

Prezes: Magdalena Cieśla

 

Działalność dotyczy:

  • organizacja spotkań uczestników służąca zdobywaniu wiedzy praktycznej w obrębie szeroko rozumianych sztuk plastycznych,

  • poszerzanie zainteresowań oraz wiedzy ogólnej z  zakresu nauk humanistycznych;

  • organizowanie warsztatów, projektów, spektakli i różnego rodzaju wydarzeń artystycznych;

  • poszerzanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi;

  • nawiązywanie współpracy z  instytucjami o charakterze artystycznym;

  • pomoc w samodzielnej pracy naukowej i  artystycznej studentów;

  • popularyzacja osiągnięć członków koła.

 

Liczba członków: 7

Strona internetowa: https://knswsim.tumblr.com/

 

KNSWSIM zostało powołane na przełomie 2019 i 2020 roku przy Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jego główną misją jest inicjowanie oraz promocja interdyscyplinarnych działań z zakresu sztuk wizualnych, perfomatywnych czy mediów cyfrowych. W ramach koła zorganizowane zostały trzy sekcje – Sekcja Sztuk Wizualnych, Sekcja Sztuk Scenicznych oraz Sekcja Multimediów, ale nie mają sztywnej struktury, podział ten ma charakter raczej organizacyjny. Podstawą do stworzenia koła było przekonanie, iż różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, mające wpływ na rozwój umiejętności manualnych, umiejętności i technik aktorskich etc. mają też ogromne znaczenie w procesie edukacji czy nawiązywania dialogu.

Zajmujemy się m. in. grafiką warsztatową i komputerową, ilustracją, malarstwem, projektowaniem kostiumu, scenografią, szeroko pojętym upcyclingiem.