20.10.2022

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - oferta pracy


Szanowni Państwo,

prowadzimy nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej szczególnie pośród studentów I roku kierunku: filologia angielska oraz administracja i polityka publiczna.

 

Co oferujemy?

- miesięczne wynagrodzenie adekwatne do przepracowanej ilości godzin

- możliwość łączenia pracy ze studiowaniem

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

- możliwość korzystania z uczelnianego parkingu

- współpracę i wsparcie ze strony otwartego i przyjaznego zespołu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Czego oczekujemy?

- otwartości

- zaangażowania

- chęci niesienia pomocy

 

Zakres obowiązków jest zależny od potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Przykładowymi zakresami pracy jest:

- bieżąca pomoc przy tworzeniu notatek w trakcie zajęć i odczytywaniu treści, w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku, 

- pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych i przemieszczaniu się po terenie budynku uczelni,

- pośredniczenie w kontakcie niepełnosprawnego studenta z prowadzącym zajęcia i innymi pracownikami uczelni,

- pomoc przy obsłudze komputera lub innych urządzeń,

- przypominanie o nadchodzących terminach egzamiów / oddaniawania prac,

- inne formy wsparcia ustalone przez asystenta w porozumieniu z niepełnosprawnym studentem.

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: bon@ignatianum.edu.pl