Historia

Koło Naukowe Studentów Resocialis, którego pomysłodawcą był ks. dr Krzysztof Biel SJ – Kierownik Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, oficjalnie zarejestrowane zostało 23 maja 2014 roku. Spotkania zaczęły się jednak znacznie wcześniej. Pierwsze odbyło się 27 marca 2014 roku o godzinie 18.30 w sali 501 podczas którego członkowie poznali opiekuna naukowego KNSR - dr Barbarę Adamczyk, zasady funkcjonowania Koła, a także tematykę spotkań i ich kolejne terminy.

Od 2019 roku opiekunem naukowym KNSR jest dr Karolina Kmiecik-Jusięga.

Ważnym z perspektywy działań Koła i odpowiedniej mobilizacji członków były wybory samorządu, a także przydzielenie poszczególnych zadań członkom KNSR.

Podczas kilku kolejnych spotkań podjęto również decyzję o nazwie Koła, która oficjalnie brzmi: Koło Naukowe Studentów Resocialis, w skrócie KNSR. Zaczęto również omawianie i przygotowywanie wstępnych szkiców logo KNSR. Członkowie Koła zajmowali się podczas spotkań omawianiem subdyscyplin resocjalizacji, aby przybliżyć ich tematykę i móc wybrać temat przewodni spotkań odbywających się w roku akademickim 2014/2015. Podczas ostatniego spotkania odbywającego się 5 czerwca 2014 roku członkowie KNSR większością głosów wybrali tematykę Patologii społecznych, jako kluczową dla przyszłych spotkań.

W przyszłym roku akademickim członkowie wraz z Opiekunem KNSR dr Barbarą Adamczyk mają w planach uczestniczyć w licznych działaniach m.in. organizacji konferencji, współpracy z placówkami zajmującymi się tematyką resocjalizacji, „Debacie Oksfordzkiej”, zaangażowaniu podczas Festiwalu Nauki w Krakowie, zaangażowaniu w działaniach „Szlachetnej Paczki”, organizacji wyjazdu do Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

 

Kontakt: karolina.kmiecik-jusiega@ignatianum.edu.pl