Historii Kultury

Kierownik: dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

 janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl

tel. 669 00 35 80

Dyżur: czwartek  godz. 15.30-16.30

 Pokój 7CM WAM

 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

tomasz.gasowski@ignatianum.edu.pl,

tel.501480241

 

czwartek, godz.11.15-11.45,

pok.520

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak

wojciech.iwanczak@ignatianum.edu.pl

czwartek, godz. 15.00 - 16.00

Pokój 7CM WAM

Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK

stanislaw.sroka@ignatianum.edu.pl

czwartek, godz. 13.00-14.00, pok.520

Dr Łukasz Burkiewicz

lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pltel.514760779

czwartek, godz. 18.15-19.15

pok.520

Dr Andrzej Wadas

andrzej.wadas@ignatianum.edu.pl

piątek, godz. 15.30- 16.30, pok.520

 

 

ZAKŁAD HISTORII KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kierownik: dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK

 stanislaw.cieslak@ignatianum.edu.pl

tel.124286787

Dyżur: piątek godz. 11.15-12.00

Pokój 520

 

WYKŁADOWCA

Dzień i godzina

Dr Krzysztof Homa SJ

krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl

 

       wtorek, godz. 13.15-14.45 pok. 520

 

 

Dr Anna Grzywa

anna.grzywa@ignatianum.edu.pl

 

          czwartek, godz. 18.20 - 19.00 pok 520

 

 

1.    Ogólna charakterystyka Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Zakład prowadzi badania nad rozmaitymi tekstami kultury chrześcijańskiej, pochodzącymi z różnych okresów jej historii. W zakres zainteresowań badawczych Zakładu wchodzą procesy rozwoju myśli chrześcijańskiej i ich kontekst historyczny, życie codzienne chrześcijan na przestrzeni wieków, rozwój i kształt aspektów: organizacyjnego i rytualnego religii chrześcijańskiej, historia Towarzystwa Jezusowego, chrześcijańska literatura i sztuka. Członkowie Zakładu korzystają w pracy badawczej m.in. z zasobów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
Pracownicy Zakładu nie tylko prowadzą działalność dydaktyczną i uczestniczą w konferencjach naukowych, ale także je organizują. Angażują się m.in. w przygotowywanie kolejnych edycji Dni Jana Pawła II, a ostatnio współorganizowali konferencję naukową pt. 150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie. Konferencja odbyła się 14 listopada 2019 roku w murach AIK, a jej ważnym punktem było przypomnienie aresztowania przez Niemców 25 jezuitów z krakowskiego kolegium przy ul. Kopernika 26. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 10 listopada 1939 roku i wpisuje się w Sonderaktion Krakau, czyli akcję hitlerowców przeciwko polskiej inteligencji świeckiej i duchowej.


2.    Badania i obszary zainteresowań członków Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest historia Kościoła nowożytna i współczesna, naukowo-wychowawcza i kulturalno-społeczna działalność Towarzystwa Jezusowego w Polsce oraz wkład jezuitów do kultury narodowej.
Dr Anna Grzywa. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura wczesnochrześcijańska, w tym historia, literatura, sztuka, teologia pierwszych wieków Kościoła (w sposób szczególny historia i rozwój inicjacji wczesnochrześcijańskiej – starożytny katechumenat, nauczanie Ojców Kościoła).
Ks. dr Krzysztof Homa SJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych jest starożytność (w tym chrześcijaństwo). Chrześcijanie w Sicca Veneria, czyli Arnobiusz z Sicca. Chrześcijanie w Achai. Ponadto prowadzi badania nad polskimi jezuitami na Morzu Egejskim.