Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Instytut prowadzi kursy w zakresie nauk o kulturze i zajmuje się badaniami naukowymi nad szeroko rozumianą kulturą dawną i współczesną.

Zatrudnieni w nim naukowcy, specjaliści w danych dziedzinach, są zaangażowani w projekty badawcze z takich obszarów, jak: dziedzictwo kulturowe Polski i Europy, antropologia kulturowa, dialog międzykulturowy, estetyka, filozofia kultury, kultura w cyberprzestrzeni, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, turystyka kulturowa i inne. Pozwala to na pogodzenie dwóch tendencji: dostarczania Studentom szerokiej wiedzy humanistycznej  i pogłębiania jej poprzez szczegółowe specjalizacje.

Siedziba Instytutu mieści się w głównym budynku uczelni, w którym fragmenty ponad stuletnie łączą się w harmonijny sposób z architekturą współczesną i najnowocześniejszym wyposażeniem. Z okien najwyższego piętra rozpościera się jeden z piękniejszych widoków na dachy Krakowa i na sąsiadujący bezpośrednio z uczelnią kościół jezuitów, uznawany za perłę polskiej secesji i doskonałą syntezę sztuk.

Działalność dydaktyczna

Oferta Instytutu Kulturoznawstwa w zakresie dydaktyki jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb rynkowych. Obecnie prowadzone są studia stacjonarne  I. i II. stopnia w zakresie kulturoznawstwa oraz studia I. stopnia  w zakresie turystyki i rekreacji. Akademia Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi również studia III. stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.